Kosze na śmieci

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców podczas „Spotkań Sąsiadów” w ramach Klubu Osiedlowego Apteka udało się zdobyć pieniądze z Rady Dzielnicy Chylonia na nowe kosze na śmieci na osiedle ulic Opata Hackiego i Zamenhofa, które zostaną zainstalowane na początku 2010 roku.

Inicjatywy - Gdynia Chylonia