METAMORFOZA OSIEDLOWEGO MURALESU

Na jednym z bloków osiedla Zamenhofa i Opata Hackiego znajduje się bardzo charakterystyczny murales. Ale od dawna nie wygląda już tak, jak wyglądać powinien – jego stan oczywiście wpływał na wizerunek osiedla.

Dlatego też, dzięki bardzo zorganizowanym mieszkańcom, nadpsuta ściana została szybko zreparowana, a graficiarze odmalowali ubytek. Popatrzcie, jak ściana bloku przy ulicy Zamenhofa 9 zyskała drugie życie. Dziękujemy i za zaangażowanie i wykonanie dobrej roboty J