SPRAWOZDANIA

Okres 01.01.2019-31.12.2019
link Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS (z dnia 26.11.2019)
link Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwirdzające stan zaległości – US (z dnia 27.11.2019)


Okres 01.01.2018-31.12.2018
link SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP (z dnia 15.07.2019)
link DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OPP (z dnia 15.07.2019)
link WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OPP (z dnia 15.07.2019)
link RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OPP (z dnia 15.07.2019)
link BILANS OPP (z dnia 15.07.2019)


Okres 01.01.2017-31.12.2017
link SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP (z dnia 13.07.2018)
link DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OPP (z dnia 13.07.2018)
link WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OPP (z dnia 13.07.2018)
link RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OPP – WARIANT KALKULACYJNY (z dnia 13.07.2018)
link BILANS OPP (z dnia 13.07.2018)
link SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE (2017)
link RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (z dnia 30.03.2018)
link BILANS (z dnia 30.03.2018)
link INFORMACJA DO BILANSU (z dnia 31.03.2018)


Okres 01.01.2016-31.12.2016

link SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP (z dnia 14.07.2017)
link DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OPP (z dnia 14.07.2017)
link WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OPP (z dnia 14.07.2017)
link RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OPP – WARIANT KALKULACYJNY (z dnia 14.07.2017)
link BILANS OPP (z dnia 14.07.2017)
link SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE (2016)
link RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (z dnia 31.03.2017)
link BILANS (z dnia 31.03.2017)
link INFORMACJA DO BILANSU (z dnia 31.03.2017)


okres 01.01.2015-31.12.2015

link SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE (2015)
link SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP (z dnia 11.07.2016)
link DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OPP (z dnia 11.07.2016)
link WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OPP (z dnia 11.07.2016)
link RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OPP – WARIANT KALKULACYJNY (z dnia 11.07.2016)
link BILANS OPP (z dnia 11.07.2016)
link BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW (z dnia 31.12.2015)


okres 01.01.2014-31.12.2014

link SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE (2014)
link SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP (z dnia 14.07.2015)
link INFORMACJE OGÓLNE OPP (z dnia 14.07.2015)
link RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OPP (z dnia 14.07.2015)
link BILANS OPP (z dnia 14.07.2015)
link INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU OPP (z dnia 14.07.2015)


okres 01.01.2013-31.12.2013

link SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE (z dnia 05.02.2014)
link SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP (z dnia 15.07.2014)
link INFORMACJA DODATKOWA OPP (z dnia 15.07.2014)
link RACHUNEK WYNIKÓW OPP (z dnia 15.07.2014)
link BILANS UPROSZCZONY OPP (z dnia 15.07.2014)


okres 01.01.2012-31.12.2012

link SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE (z dnia 29.03.2013)
link BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW (2013)


okres 06.07.2011-31.12.2011

link SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE (z dnia 22.03.2012)
link BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW (z dnia 12.03.2012)