Czysta Zabawa

„Czysta zabawa” to akcja profilaktyczna adresowana w pierwszej kolejności do młodzieży (nastolatków), realizowana głównie przez nich samych. W oparciu o doświadczenia (wolontariuszy, liderów młodzieżowych), dzieci i młodzież zgromadzenie zostali wokół idei trzeźwości „czystej zabawy” i propagowania zdrowego trybu życia. Aktywizacja lokalnej społeczności odbywała się głównie, poprzez cykliczne spotkania w plenerze na terenie Gdyni Obłuże, organizację happeningów w okolicach miejsc znanych z problemu gromadzenia się młodzieży zakłócającej porządek i spożywającej alkohol, w okolicy sklepów sprzedających alkohol.

Profilaktyka uzależnień rozpowszechniana za pośrednictwem młodych ludzi, najbardziej narażonych na negatywne skutki działania alkoholu odniosła wymierny skutek w środowisku rówieśniczym, jak też wśród samych realizatorów projektu
Drugi obszar działania dotyczył samego problemu sprzedaży alkoholu małoletnim. Założeniem projektu będzie zorganizowanie szkolenia dla osób prowadzących sprzedaż alkoholu, na temat odpowiedzialności karnej za sprzedaż alkoholu poniżej 18 roku życia, jak też na temat umiejętności egzekwowania od klientów dowodów tożsamości, w przypadku wątpliwości, co do ich wieku.

Projekt dofinansowano ze środków programu:
Rada Dzielnicy Gdynia Obłuże