prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „KREATYWNI” Gdynia Dąbrowa

Działania dofinansowane z budżetu Miasta Gdynia

Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywni”
przy Zespole Szkół nr 14

ul. Nagietkowa 73
81-589 Gdynia
tel. 501 152 170

Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego „Kreatywni” w Gdyni Dąbrowie. Nasza placówka obejmuje terapią socjoterapeutyczną 24 osoby w wieku 6 do 18 lat. Prowadzimy zajęcia dla trzech grup wiekowych, dla których stworzona jest indywidualna oferta profilaktyczna.

Każda grupa objęta jest planem konsultacji indywidualnych oraz konsultacji z rodzicami.

Ponadto nasza placówka prowadzi konsultacje indywidualne dla wszystkich chętnych rodziców mających trudności wychowawcze a nie posiadających dzieci zapisanych do placówki.
Poza prowadzeniem zamkniętych grup socjoterapeutycznych, podopieczni razem z kadrą prowadzą w okresie wiosenno- letnim, animacje społeczno-kulturowe na terenie dzielnicy. Dzięki dofinansowaniu udzielonego przez Radę Dzielnicy Dąbrowa w 2013 roku została powołana grupa Młodzieżowych Liderów, której aktywna działalność na Dąbrowie ma przyczynić się do integracji międzypokoleniowej, stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy młodzieżą a starszym pokoleniem.

W ramach grup socjoterapeutycznych prowadzone są zajęcia:
– „Kids Cluby”- nauka przez zabawę z elementami języka angielskiego
– „ Young Art”- zajęcia artystyczne
– „You Can Play”- zajęcia filmowe połączone z dyskusjami tematycznymi
– „Boys& Girls”- warsztaty dla chłopców i dziewczyn
– „Kreatywni w terenie”- zajęcia przyrodniczo- orientacyjne
– „Kreatywni czynią dobro”- podopieczni szukają osób, miejsc, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie młodych ludzi