Dostępni Radni

Masz Głos, Masz Wybór to ogólnopolska akcja angażująca obywateli oraz władze do dialogu i współpracy, ponad podziałami i sympatiami politycznymi.

W tym roku również przyłączyliśmy się do akcji i będziemy realizować działanie pod nazwą „Dostępni radni”.

Wybraliśmy ten obszar, ponieważ chcemy edukować mieszkańców w zakresie ich współdecydowania o najbliższym otoczeniu. Pomocna w takich działaniach jest właśnie Rada Dzielnicy. Radni podejmują wiele decyzji, które wpływają na jakość życia mieszkańców. Do nich należy ostateczna decyzja, czy na terenie gminy powstanie nowy plac zabaw lub basen, które drogi będą remontowane i ile pieniędzy będzie przeznaczonych na utrzymanie szkół i przedszkoli. Rolą radnych jest przekazywanie urzędnikom potrzeb mieszkańców, dzięki czemu polityka gminy może w większym stopniu odpowiadać na nasze potrzeby.

> Czy wiesz zatem gdzie jest siedziba Twojej Rady Dzielnicy?
> Czy wiesz kto jest przewodniczącym i kto zasiada w Radzie Twojej dzielnicy?
> Czy wiesz z jakim problemem możesz się udać do Twojego Radnego?


W trakcie trwania akcji, będziemy Cię informować o podejmowanych przez nas działaniach
i namawiać do przyłączenia się.

Nadszedł czas na to, by Twój Radny stał się dostępny!

W ramach akcji „Dostępni Radni” wolontariusze europejscy wraz z animatorami Centrum Aktywnego Mieszkańca [kreatywni.ngo/centrum] przeprowadzili wywiady z mieszkańcami Gdyni Chyloni. Szukali odpowiedzi na pytania takie jak: kto jest Radny Dzielnicy?europejscy Ile i czy zarabia Radny? Z czym można się zgłosić do Radnego?

W ramach akcji „Dostępni Radni” wolontariusze wolontariatu europejskiego wraz z animatorami Centrum Aktywnego Mieszkańca [kreatywni.ngo/centrum] przeprowadzili wywiady z Radnymi Dzielnicy. Szukali odpowiedzi na pytania takie jak: kto może zostać Radnym? Jaka jest różnica pomiędzy Radnym Miast, a Radnym Dzielnicy? Dowiadywali się również z jakimi sprawami zgłaszają się mieszkańcy do Radnych oraz jak to się stało, że pytane osoby zostały Radnymi Dzielnicy?