Projekt miejski

Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Doskonałości RECOURSE prowadzą w ramach zajęć ze studentami warsztaty poświęcone badaniu miejsc w mieście. Efekty wybranych badań można śledzić na stronie internetowej. Zapraszamy do oglądania, czytania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami na forum ­ http://projektmiejski.geografia.univ.gda.pl

Czym jest projekt miejski?

Od szeregu lat Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego i działające przy niej Centrum Doskonałości RECOURSE prowadzą w ramach zajęć ze studentami warsztaty poświęcone badaniu miejsc w mieście. Bazując na metodach z zakresu percepcji środowiskowej i geografii humanistycznej, projekt służy rozwijaniu umiejętności obserwacji oraz wrażliwości studentów zarówno na własne, jak i innych doświadczenie miejsca.

Studenci wybierają do analizy miejsce w mieście: ulicę, plac, sąsiedztwo, dzielnicę czy pojedynczy obiekt. Ich zadaniem jest określenie tego, co buduje historię miejsca, odkrycie nici powiązań, które łączą indywidualne, praktyczne doświadczenie miejsca z materiałem badawczym zgromadzonym na jego temat. Zadanie to wymaga dotarcia do mieszkańców i użytkowników opisywanych miejsc.

Często właśnie ich zaangażowanie oraz pomoc, jakiej udzielili studentom przyniosły niezwykle ciekawe i odkrywcze wyniki badań, za co poprzez utworzenie tej strony chcemy także podziękować.

Przygotowana przez nas strona będzie sukcesywnie uzupełniana kolejnymi projektami. Zamieszczamy je w wersji autorskiej, czyli w takiej, w jakiej przygotowali je studenci. Dlatego prosimy o tolerancję w stosunku do błędów i potknięć oraz wyrozumiałość w ich ocenie.

Iwona Sagan

Projekt miejski i Centrum Aktywnego Mieszkańca?


Mieszkańcy zostali zapoznani z Projektem Miejskim. Przekazali oni sugestie w sprawie miejsc na Chyloni, które warto poddać badaniu. Mieszkańcy sporządzili listę propozycji dotyczących ciekawych miejsc znajdujących się na Chyloni. Podczas wizyty na zajęciach Uniwersytetu Gdańskiego przekazane zostały informacje na temat dzielnicy Gdynia Chylonia oraz na temat działań Fundacji, a zwłaszcza Centrum Aktywnego Mieszkańca. Studenci zostali zaproszeni na spotkanie w Centrum Aktywnego Mieszkańca w celu podziału na grupy i wyboru tematów projektów.

Za nami…


Spotkanie monitorujące postępy danych grup na Uniwersytecie, by zobaczyć postęp prac i podzielić się refleksją.

Przed nami…


Prezentacja projektów studentów na otwartym spotkaniu dla mieszkańców.


Projekt we współpracy z: