STOP NUDZIE – prowadzenie Świetlicy Środowiskowej

Świetlica Środowiskowa „Stop Nudzie”
przy ZKPiG nr 24

ul. Leśna Góra 2
80-281 Gdańsk

stopnudzie.kreatywni@gmail.com
tel. 502 504 965

W Gdańsku dzięki współpracy z Zespołem Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 już kolejny rok realizujemy projekt: „STOP NUDZIE” – prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Brętowo.

Obecnie naszymi działaniami objętych jest: 40 osób (dzieci i młodzież) w wieku 11–18 lat. W ramach projektu prowadzone są:

– zajęcia sportowe
– zajęcia plastyczne
– zajęcia muzyczne – beatbox
– zajęcia taneczne – hip–hop, popping
– pomoc w nauce
– konsultacje i rozmowy z psychologiem
– warsztaty umiejętności społecznych