Wakacyjna Szkoła młodzieżowych animatorów…

Fundacja „Kreatywni” w okresie letnim zrealizowała projekt „Wakacyjna szkoła animatorów środowisk polskich na Litwie” – przedsięwzięcie skierowane do młodzieży ze środowisk polskich na Litwie. Podczas wizyty w Polsce młodzi ludzie poznawali zasady prowadzenia działalności społecznej w lokalnym środowisku, by później móc wykorzystać zdobyte doświadczenia polskich organizacji i działań lokalnych.

 

Tygodniowa wizyta Litwinów w Polsce była dla większości z nich pierwszym pobytem edukacyjnym w naszym kraju. Wizyta okazała się dla uczestników niezwykle ważnym doświadczeniem z uwagi na to, iż pragną pielęgnować polską kulturę i uczęszczać do szkół z polskim językiem nauczania.

 

Jednym z podstawowych celów projektu było ukształtowanie umiejętności liderskich młodzieży oraz nauka pracy metodą projektu tak, aby dać uczestnikom podstawową wiedzę, a także umiejętności niezbędne do samodzielnego kreowania i prowadzenia działań w społeczności lokalnej. W czasie trwania projektu, zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne dotyczące praw obywatelskich, relacji między władzą a obywatelem oraz animacje przedstawiające funkcjonowanie sektora pozarządowego w Polsce i na Litwie, mające na celu ukształtowanie pożądanych postaw obywatelskich wśród młodych Litwinów. Podczas wakacyjnej szkoły zostały przeprowadzone również gry symulacyjne uczące efektywnej działalności społecznej oraz przybliżające mechanizm konsultacji społecznych, odbyły się też wizyty studyjne zapewniające uczestnikom stały i aktywny kontakt z rówieśnikami oraz polskimi organizacjami pozarządowymi, które przekazywały narodowe doświadczenia Centrów Aktywności Lokalnej, ich działania i metody pracy.

 

Po zakończeniu projektu, młodzi ludzie zostali zaopatrzeni w narzędzia niezbędne do pracy z grupami, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, przygotowanie do motywowania innych i zarządzania pomysłami, które mogą zostać przeniesione na grunt litewski.

 

PROJEKT FINANSOWANY Z MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Departament Współpracy Międzynarodowej