Raport dotyczący jakości życia na osiedlu przy ul. Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni

W celu podniesienia jakości życia mieszkańców osiedla ulic Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni Chyloni zasięgnęliśmy ich opinii. Potrzebne narzędzia do badania (kwestionariusz – 79 pytań, formatka bazy danych, dobieranie próby respondentów) przygotowywane były w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Chęci w badaniu wyraziły 202 osoby z 458 losowo wybranych mieszkańców, którzy chętnie opowiadali o swojej dzielnicy i jej wyzwaniach – zgłaszały się również osoby, które chciały udzielić wywiadu pomimo, iż nie zostały wylosowane (wszystkie dodatkowe uwagi zostały uwzględnione jako uzupełnienie do raportu końcowego).Badanie obejmuje w szczególności:

  • Społeczną charakterystykę mieszkańców.
  • Stopień samoorganizacji mieszkańców.
  • Poziom życia mieszkańców.
  • Poczucie bezpieczeństwa na osiedlu.
  • Spójność społeczności i terytorium.
  • Tożsamość i wizerunek osiedla

W badaniu pod uwagę zostało wzięte 15 bloków, 1517 mieszkań, około 3 tysięcy mieszkańców.

MAPA

Raport jest podsumowaniem badania przeprowadzonego w 2015 r. na osiedlu pomiędzy ulicami Zamenhofa i Opata Hackiego (ZOH) w Gdyni. Jego głównym elementem był zrealizowany wśród mieszkańców kwestionariusz dotyczący jakości życia na Osiedlu. Dodatkowo zorganizowane zostały trzy warsztaty podsumowujące wstępne wyniki: dwa z mieszkańcami Osiedla i jeden z instytucjami działającymi na ich rzecz. Dwa odbyły się w Centrum Aktywnego Mieszkańca „Apteka”, a jedno w siedzibie Stowarzyszenia Św. Mikołaja. Trzy kolejne zorganizowała Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”. Ankieta przeprowadzana była od maja do listopada, warsztaty odbyły się w grudniu 2015 r.

Ze względu na dość przekrojowe spojrzenie na mieszkańców Osiedla, raport może posłużyć różnym odbiorcom. Przede wszystkim jest to cenne źródło wiedzy o problemach, potrzebach i priorytetach mieszkańców – będzie to pożyteczny dokument dla tworzących miejskie i dzielnicowe polityki urzędników oraz pracowników instytucji działających na rzecz mieszkańców Osiedla (np. Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Centrum Aktywnego Mieszkańca). Dla tej grupy analiza treści raportu może być inspiracją do wzbogacenia oferty, przeformułowania działań lub przeniesienia ich akcentów. Zaś dla samych mieszkańców ciekawe może być przyjrzenie się temu swoistemu autoportretowi, zwłaszcza że negatywny wizerunek Osiedla zostaje w poniższym raporcie w wielu miejscach „odczarowany”, co może być dla wielu z nich pocieszającą perspektywą.

GALERIA WIEDZY

puls2
Gdynia Chylonia, WIDEO

Rewolucja Śmieciowa – Moja Ulica, Moja Dzielnica, Mała Stolica

[pulsdzielnicy.info] Animacja pokazująca różne perspektywy na przykładzie „Rewolucji Śmieciowej”, która dotknęła między innymi mieszkańców Gdyni Chyloni. Jak mieszkańcy sobie poradzili? Animacja powstałą w ramach projektu „Puls Dzielnicy. Tu mieszkam. Tu działam. Tu zmieniam”. Na podstawie historii mieszkańców z Centrum AktywnegoDowiedz się więcej

abc
PUBLIKACJA

ABC sąsiedzkie

ABC sąsiedzkie… jest poradnikiem, jak włączyć się w zarządzanie swoim miastem, jak dbać o swój mały skrawek przestrzeni, jak współtworzyć osiedle z sąsiadami? Aktywne życie obywatelskie nie ogranicza się tylko do oddawania głosu w wyborach parlamentarnych czy samorządowych. Są to przede wszystkimDowiedz się więcej

radni_A
Gdynia Chylonia, WIDEO

Dostępni Radni cz. I

W ramach akcji „Dostępni Radni” wolontariusze europejscy wraz z animatorami Centrum Aktywnego Mieszkańca [kreatywni.ngo/centrum] przeprowadzili wywiady z mieszkańcami Gdyni Chyloni. Szukali odpowiedzi na pytania takie jak: kto jest Radny Dzielnicy?europejscy Ile i czy zarabia Radny? Z czym można się zgłosić do Radnego?

FABRYKA DOBRYCH PRAKTYK

publ

galeria wiedzy

Co to jest rewitalizacja i jak wygląda życie na rewitalizowanej dzielnicy? Jak wygląda proces powstawania Ogrodu Społecznego?

INICJATYWY

moja okolica

Inicjatywy sąsiedzkie rodzą się z potrzeb dzielnicy. Pozytywne relacje i zmiany okolicy wprowadzane przez samych mieszkańców na gdyńskich dzielnicach.

projekty

projekty

Najważniejsze działania, których Fundacja się podejmuje dotyczą sfery związanej z szeroko rozumianą pozytywną zmianą społeczną.