Wolontariat to jest to:)

wolontariuszWolontariat jest doskonałą przestrzenią w której może działać każdy przede wszystkim bez względu na wiek. Warto w tym miejscu postawić pytanie kim właściwie są wolontariusze oraz dlaczego podejmują nie odpłatną pracę na rzecz innych? Jakie korzyści czerpią ze swojej pracy? Czy są to zazwyczaj kreatywni ludzie, chcący zmieniać zastaną rzeczywistość społeczną?

Zgodnie z obowiązującą „Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” link, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych, przy czym instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

„Im więcej dajesz, tym bardziej rośniesz”
– Antonie de Saint-Exupery.

Nikt nie jest w stanie oszacować wartości zawiązywania nowych znajomości, poznawania ciekawych osób, możliwości spojrzenia na swoje środowisko lokalne i świat z trochę innej perspektywy, a przede wszystkim poprzez podejmowanie różnorodnych działań i spotykanie na swojej drodze wielu inspirujących osób – w ten sposób uczymy się wiele o sobie. Drugi człowiek jest dla nas najlepszym zwierciadłem, w którym dostrzegamy prawdę o samym sobie.

Możliwość lepszego poznania siebie samego jak i innych ludzi, ich kultury, tradycji i rzeczywistości w której żyją jest ważnym elementem związanym z wolontariatem. Rozwój współpracy pomiędzy państwami w zakresie międzynarodowej wymiany wolontariuszy stanowi doskonałą okazję do przeżycia interesujących i niezapomnianych chwil w każdym zakątku świata. Obcowanie z innymi ludźmi kształtuje postawę prospołeczną, rozwija empatię i otwartość na ludzi i idee. Jest to również źródło wiedzy o sobie, swoich umiejętnościach i słabych stronach.

Wolontariat w kontekście drogi zawodowej jest przede wszystkim świetną praktyką, a także okazją na zaprezentowanie siebie jako osoby ciekawej, kreatywnej, pełnej energii. Pracodawcy często postrzegają wolontariuszy jako ludzi ambitnych, zagazowanych w działania, podejmujących inicjatywę. Wolontariusze mają również szansę uczestniczyć w ciekawych szkoleniach i projektach nierzadko związanych z zainteresowaniami, a czasem także z zawodem, który wykonują lub zamierzają wykonywać w przyszłości. Współpraca, czy „podpatrywanie przy pracy specjalistów” stanowią bardzo ważne elementy nauki. Tak zdobyte praktyczne umiejętności często mogą okazać się bezcenne w przyszłości.

link Dowiedz się więcej o wolontariacie

GALERIA WIEDZY

puls2
Gdynia Chylonia, WIDEO

Rewolucja Śmieciowa – Moja Ulica, Moja Dzielnica, Mała Stolica

[pulsdzielnicy.info] Animacja pokazująca różne perspektywy na przykładzie „Rewolucji Śmieciowej”, która dotknęła między innymi mieszkańców Gdyni Chyloni. Jak mieszkańcy sobie poradzili? Animacja powstałą w ramach projektu „Puls Dzielnicy. Tu mieszkam. Tu działam. Tu zmieniam”. Na podstawie historii mieszkańców z Centrum AktywnegoDowiedz się więcej

abc
PUBLIKACJA

ABC sąsiedzkie

ABC sąsiedzkie… jest poradnikiem, jak włączyć się w zarządzanie swoim miastem, jak dbać o swój mały skrawek przestrzeni, jak współtworzyć osiedle z sąsiadami? Aktywne życie obywatelskie nie ogranicza się tylko do oddawania głosu w wyborach parlamentarnych czy samorządowych. Są to przede wszystkimDowiedz się więcej

radni_A
Gdynia Chylonia, WIDEO

Dostępni Radni cz. I

W ramach akcji „Dostępni Radni” wolontariusze europejscy wraz z animatorami Centrum Aktywnego Mieszkańca [kreatywni.ngo/centrum] przeprowadzili wywiady z mieszkańcami Gdyni Chyloni. Szukali odpowiedzi na pytania takie jak: kto jest Radny Dzielnicy?europejscy Ile i czy zarabia Radny? Z czym można się zgłosić do Radnego?

FABRYKA DOBRYCH PRAKTYK

publ

galeria wiedzy

Co to jest rewitalizacja i jak wygląda życie na rewitalizowanej dzielnicy? Jak wygląda proces powstawania Ogrodu Społecznego?

INICJATYWY

moja okolica

Inicjatywy sąsiedzkie rodzą się z potrzeb dzielnicy. Pozytywne relacje i zmiany okolicy wprowadzane przez samych mieszkańców na gdyńskich dzielnicach.

projekty

projekty

Najważniejsze działania, których Fundacja się podejmuje dotyczą sfery związanej z szeroko rozumianą pozytywną zmianą społeczną.