darowizna

Każdy z może przekazać darowiznę fundacji, wspierając nasze cele statutowe. Każda złotówka, pomaga!! Najprostszym sposobem jest przekazanie darowizny na konto fundacji:

 

Fundacja Zmian Społecznych „KREATYWNI”, ul. Modrzewiowa 4c / 8, 81-074 Gdynia
10 2490 0005 0000 4500 3646 7736

 

Darowizny na cele pożytku publicznego w dowolnej kwocie, ale do 6% dochodu, można odliczyć od podstawy opodatkowania. Trzeba dokonać darowizny w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie, czyli darowizna przekazana dzisiaj będzie rozliczana przy kolejnym składaniu deklaracji PIT.

 

Ile można zyskać, oprócz satysfakcji?

 

Przy założeniu, że po odliczeniu standardowych kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS podatnikowi zostanie dochód w kwocie 85.528,00 zł, to bez ulgi zapłaci on 14.839 zł podatku. Jeżeli skorzysta on z ulgi, to zakładając, że jego przychód roczny (przed odliczeniami) wyniósł 100.664,04 zł i poniósł standardowe koszty z umowy o pracę 1.335,00 zł, ustali on dochód (przychód – koszty) = 99.329,04 zł. Maksymalna darowizna mogłaby wynieść zatem 6% tej kwoty czyli 5.959,74 zł co daje kwotę:

 

100.664,04 – 1335,00 (koszty uzyskania przychodu) – 13.801,04 (składki ZUS) – 5.959,74 = 79.568,26 zł,
czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 79.568 zł.

 

Podatek wyniesie 18% tej kwoty czyli 14.322,24 zł minus kwota wolna od podatku.
Faktyczny zysk z korzystania z ulgi przez podatnika wyniesie zatem ponad 1000 zł.

 

Więcej szczegółów i informacji na stronie pit.pl/darowizny link

 

link Wolontariat
link Wolontariat Pracowniczy
link Przekazanie darowizny
link Pomoc w promocji wolontariatu (pobierz plakat)