wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy – polega na angażowaniu się pracowników firm w działalność woluntarystyczną na rzecz organizacji społecznych. Pracownicy – wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując przy tym swe umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając swe talenty w innych dziedzinach. Firma wspiera pracownika w tych działaniach – w zależności od swej kultury organizacyjnej: deleguje pracownika do pracy jako wolontariusza w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne i finansowe.

 

Więcej informacji o wolontariacie pracowniczym na wolontariatpracowniczy.pl link

 

Wolontariat pracowniczy to ciekawa forma współpracy organizacji pozarządowych z biznesem,
która przynosi korzyści obu stronom:

 

Korzyści dla biznesu:

  • aktywne włączenie pracowników w działania społeczne podejmowane przez firmę;
  • stworzenie pracownikom możliwości zaangażowania społecznego;
  • wzmocnienie poczucia więzi pracownika z firmą;
  • możliwość wykorzystania przez pracowników swojej wiedzy i kompetencji na rzecz organizacji pozarządowych (w przypadku usług pro bono);
  • możliwość sprawdzenia się pracownika w nowych sytuacjach, nabycia nowej wiedzy i umiejętności, które mogą się przydać także w jego codziennej pracy, np. umiejętność zarządzania zespołem/ projektem;
  • integracja pracowników podczas realizacji projektów społecznych.

 

Korzyści dla organizacji pozarządowych:

  • pozyskanie wolontariuszy do realizacji projektów;
  • możliwość pozyskania także dodatkowych funduszy na realizację projektów;
  • dostęp do profesjonalnej wiedzy wolontariuszy (w przypadku usług pro bono);
  • dostęp do profesjonalnych/ biznesowych wzorców zarządzania.

 

źródło: poradnik.ngo.pl link

link Wolontariat
link Wolontariat Pracowniczy
link Przekazanie darowizny

link Pomoc w promocji wolontariatu (pobierz plakat)