WYSOKIE KRAWĘŻNIKI

Dnia 7.09.2017 r. w Centrum Aktywnego Mieszkańca doszło do spotkania pomiędzy przedstawicielami Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni wraz z Projektantem przestrzeni rewitalizowanych, a mieszkańcami bloku przy ul. Opata Hackiego 15. W wyniku spotkania zaproponowano kilka możliwych rozwiązań mających na celu przystosowanie wysokości krawężników do swobodnego korzystania z szerokich chodników jako miejsca postojowego. Mieszkańcy zakomunikowali bowiem wykonawcy stworzenie zbyt wysokich krawężników, które – większości samochodów – uniemożliwiają parkowanie. Ostatecznie sąsiedzi zaprezentowali podjazdy krawężnikowe widoczne na zdjęciu jako pomysł, który rozwiąże ich problem, aktualnie czekają na stanowisko ZDiZ w tej sprawie. Sprawa jest o tyle ważna, że wraz z postępem prac rewitalizacyjnych może kolejno dotyczyć następnych bloków przy ul. Opata Hackiego.