Zniszczenia

Spacer na osiedlu pokazuje nam kilka usterek, które znajdują się na osiedlu. Bardzo ważne jest, by jak najszybciej zostały naprawione.

Z drugiej strony poważnym pytaniem jest – jak w ogóle dochodzi do takich zniszczeń? W pewnej mierze mogą być to zniszczenia wynikające z użytkowania danego sprzętu, jednak nie wszystko tak wygląda. Część z uszkodzeń to dewastacje, które są robione w sposób świadomy i celowy. Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za to, by reagować w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami takich aktów – należy wtedy powiadomić policję (tel. 997, *112) lub straż miejską (tel. 986).

Jeśli widzimy sam efekt zniszczeń nie jest to beznadziejna sytuacja, ponieważ na osiedlu znajduje się miejski monitoring, więc sprawę można zgłosić do służb (policja i straż miejska) tylko najważniejsze, by podać jak najbardziej precyzyjny przedział czasu, w którym doszło do zniszczenia.

Inicjatywy - Gdynia Chylonia