ZROZUMIENIE – POMOSTEM DO DZIAŁANIA

Zapraszamy na seminarium dyskusyjne.

Spotkanie osób, które chcą aktywnie wpływać na politykę miasta w obszarze uchodźców i imigrantów.

23.06.2016, w Gdyńskim Centrum Filmowym – sala Morskie Oko, w godz. 11.00-14.00

W programie :

  1. Projekcja filmu „Znaleźć dom” reż. Andreas Koefed
  2. Prezentacja pt: „psychologiczne aspekty uchodźctwa”, którą poprowadzi dr Lidia Chylewska–Barakat psycholog kliniczny i rodzinny, dr psychologii Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, trener i kotrener w międzynarodowych i krajowych projektach psychoprofilaktyki, edukacji i pomocy.
  3. Dyskusja moderowna na sali, którą (jak poprzednio) poprowadzi Aleksandra Mróz

Gościem specjalnym będzie pan Mouta Barakat, dr psychologii UAM, Syryjczyk, aktualnie pracuje w Omanie (Uniwersytet w Nizwa) jako asystent profesor (adiunkt), wieloletni nauczyciel akademicki (UKW Bydgoszcz, Uniwersytet w Damaszku), ekspert w narodowych i międzynarodowych programach pomocy uchodźcom w Syrii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwoju inicjatyw społecznych, autor i tłumacz publikacji z zakresu przemocy, rozwiązywania konfliktów, pierwszej pomocy psychologicznej, psychoterapii

„Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu – wyjście z kryjówki jest już dużym wydarzeniem. Trzeba się wychylić, przekroczyć próg, wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce do rozmowy.”

Prosimy na potwierdzenie swego przybycia na adres e-mail:      k.langowska@mopsgdynia.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”