1 procent

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i informujemy, że od teraz możecie Państwo wspierać Naszą działalność przekazując 1% Swojego podatku. Podając Nasz numer KRS0000387798 w zeznaniu podatkowym – nic nie tracąc przekazujecie Państwo nieopisaną pomoc dla realizacji naszych celów i pozytywnych przemian społecznych. Tym samym Nasze sukcesy w budowaniu lepszej rzeczywistości stają się Państwa zasługą! Proszę o Nas pamiętać wypełniając rozliczenie podatkowe za 2016 rok!


FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH „KREATYWNI” to organizacja pozarządowa, której działania związane są z wprowadzaniem pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach, sąsiedztwie, swojej okolicy.

Fundamentem aktywności Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a co się z tym wiąże wspieranie lokalnych liderów, dzieci i młodzieży oraz ich bliskich. Organizacji zależy na budowaniu świadomego społeczeństwa, które jest gotowe, by odpowiedzialnie podejmować aktywności społeczne i inicjować jak najwięcej działań pro obywatelskich.

Fundacja działa w obszarach: animacji społecznej, socjoterapii , streetworkingu, poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego oraz oferuje alternatywne zajęcia( warsztaty taneczne,wakacyjne) szkolenia, wolontariat oraz organizację społeczności lokalnej.

Odbiorców działań organizacja wzmacnia w odkrywaniu swoich potencjałów, wyposaża w wiedzę, umiejętności pozwalające łatwiej odnaleźć się na w życiu osobistym i zawodowym. W mieście Gdynia „Kreatywni” prowadzą dwie Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Gdynia Oksywie i Dąbrowa oraz Centrum Aktywnego Mieszkańca w Chyloni, w którym działa Klub Osiedlowy Apteka i Klub Młodzieżowy „Kreatywni”.

Przekazany przez Państwa 1% podatku wspierać będzie działania liderów, umożliwi organizację wypoczynku letniego/zimowego dzieciom i młodzieży uczęszczającej do świetlic i klubów prowadzonych przez Fundację oraz pozwali na realizację ciekawych inicjatyw sąsiedzkich!
Podając numer KRS0000387798 w zeznaniu podatkowym – przekazujecie Państwo pomoc dla realizacji pozytywnych przemian społecznych. Tym samym sukcesy w budowaniu lepszej rzeczywistości stają się Państwa zasługą!


co, kto, komu i jak?

Tak na prawdę 1% nie jest Twój, tylko Państwa – ale za jego zgodą – TY decydujesz, czy i komu przekazać publiczne pieniądze, jeżeli tego nie zrobisz, 1% Twojego podatku pozostanie w budżecie Państwa.